We bespreken uw wensen voor het verhaal. U beslist zelf wat er in uw levensverhaal komt en hoe lang of hoe kort het verhaal moet worden.

Op basis van deze informatie maak ik een inschatting over:

  • het aantal benodigde interviews
  • het aantal verwerkingsuren
  • het aantal verwachte pagina’s

In overleg kunnen foto’s en andere documenten toegevoegd worden, zoals geboortekaartjes, rouw- en trouwkaarten, diploma’s, brieven, gedichten, liedjes enzovoort.

  • Als we overeenstemming hebben bereikt over de inhoud en de kosten van het schrijven van de biografie, krijgt u van mij een opdrachtbevestiging en gaan we zo snel mogelijk van start. Ik kan bij u thuis komen, u kunt bij mij thuis komen, maar we kunnen ook veel per telefoon/Skype/Facetime/Zoom/Teams doen. Verder is het prettig om met regelmaat de interviews in te plannen. Dus een wekelijkse vaste dag en tijdstip heeft de voorkeur.
  • Als uw verhaal klaar is krijgt u van mij een geprint proefexemplaar. U kunt deze dan doorlezen en eventueel correcties of suggesties noteren. U kunt zich bijvoorbeeld bedenken over bepaalde passages. Misschien wilt u bij nader inzien toch uw schoonmoeder iets milder afschilderen of de liefde voor uw kinderen meer benadrukken.

KOSTEN

Een biografie schrijven is maatwerk en zeer arbeidsintensief. Alles is afhankelijk van uw wensen en de tijd die erin gaat zitten om alles op papier te zetten. Een volledige biografie vanaf jeugd tot ouderdom is meer werk dan bijvoorbeeld een biografie over alleen jeugdherinneringen. Daarom is het lastig om vooraf een exacte prijs te noemen. U kunt ervan uitgaan dat de prijs ergens tussen de € 1.500,– en € 4.500,– ligt.
NB Dit betreft alleen het schrijven van uw levensverhaal, dus exclusief printkosten en/of andere afwerkingen.

De tekst is klaar, uw verhaal is geschreven. En dan? U krijgt van mij altijd de digitale versie in PDF-formaat en één geprint en gebonden exemplaar. Indien u meer exemplaren wilt kan dit tegen een geringe meerprijs.

Mocht u besluiten om uw verhaal in boekvorm te willen laten vormgeven en drukken dan kan dat.  In dat geval zijn de kosten hiervoor afhankelijk van uw wensen omtrent de vormgeving (type boek, formaat, soort papier en de afwerking enz.)  en het aantal afdrukken.

OVERIGE BEPALINGEN

  1. Het kan gebeuren dat u tijdens het schrijfproces bedenkt dat u meer te vertellen heeft dan u van te voren dacht. We zullen dan in goed overleg moeten beoordelen of dit in mijn planning en in uw budget past. Bij meerwerk hanteer ik een uurtarief van € 37,50.
  1. Mocht u door omstandigheden tussentijds de opdracht toch willen annuleren, dan kan dat. In dat geval worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  • De reeds bestede uren tegen het uurtarief van € 37,50.
  • Een vergoeding voor gederfde inkomsten bestaande uit 50% van het overeengekomen bedrag dat resteert na aftrek van de reeds bestede uren.
  1. De eerste factuur stuur ik na de eerste helft van het schrijfproces en zal 50% van de kosten bedragen. Eventueel overeengekomen meerwerk  en/of reiskosten worden bij de laatste factuur in rekening gebracht.