Een biografie is een levensverhaal, opgetekend door iemand anders dan de hoofdpersoon. Een autobiografie is een levensverhaal dat iemand over zichzelf schrijft.

Het schrijven van een levensverhaal wordt gemiddeld genomen verspreid over tien weken en hierbij ga ik uit van een jeugd-tot-nu-biografie. De daadwerkelijke duur is ook afhankelijk van het geheugen en de verteltrant van de geïnterviewde. Een vlotte prater kan meer kwijt in een interview van twee uur dan een bedachtzame prater. Het kan natuurlijk ook afhangen van de regelmaat van de interviews, en de beschikbaarheid van u en mij. Een wekelijkse afspraak op een vast tijdstip werkt het beste.

Ja hoor, ik kan uw tekst of aantekeningen overnemen of verwerken in de biografie.

De datum waarop het eerste interview plaatsvindt gaat in overleg en is ook afhankelijk van het aantal projecten waar ik op dat moment al mee bezig ben. Ik werk aan maximaal drie boeken tegelijk.

Het is uw eigen levensverhaal. U vertelt alleen wat u mij wilt vertellen. Als er gebeurtenissen zijn die u absoluut niet wilt laten vastleggen dan doen we dit niet. U bepaalt. Soms is een korte beschrijving van een vervelende episode genoeg om uw verhaal toch soepel te laten doorlopen. Bovendien kunt u er bij het lezen van het concept altijd voor kiezen om stukjes tekst te verwijderen of aan te passen. U bepaalt de uiteindelijke versie van uw boek, we gaan pas over tot printen als u volledig achter de tekst staat.

We overleggen van te voren of we uw verhaal in de ik-vorm gaan opschrijven of in de hij/zij-vorm. Ook bespreken we vooraf of het verhaal op volgorde van gebeurtenissen verteld gaat worden of dat u bij één bepaald deel van uw leven wilt beginnen. Ik schrijf het verhaal op in uw woorden, in uw stijl van spreken. U als verteller moet door de regels heen duidelijk te ‘horen’ zijn.

Bij het intakegesprek zullen we met elkaar afspreken hoeveel interviews ik met u ga houden. Elk interview duurt ongeveer twee uur. Het hangt ook een beetje af van uw geheugen en uw verteltrant hoeveel tijd er voor zowel u als mij in gaat zitten. Het doorlezen en eventueel aanvullen of corrigeren zal ook enige tijd in beslag nemen.

Binnen een straal van 10 km rond Langedijk bereken ik geen reiskosten.
Daarbuiten bedragen de reiskosten € 0,25 cent per kilometer. De reiskosten zullen bij de laatste factuur in rekening gebracht worden.

Alles wat u mij vertelt zal ik strikt vertrouwelijk behandelen. U bepaalt zelf aan wie u uw verhaal wilt laten lezen. Uw verhaal zal vanzelfsprekend nergens gepubliceerd worden.

In principe spreken we tijdens het intakegesprek duidelijk af welke zaken er absoluut wel en niet in uw verhaal moeten komen en of de biografie kort en bondig of lang en uitgebreid moet worden. Hier is de prijs ook op gebaseerd.

Het kan gebeuren dat u tijdens het schrijfproces bedenkt dat u meer te vertellen hebt dan u van te voren dacht. We zullen dan in goed overleg moeten beoordelen of dit in mijn planning en in uw budget past. Bij meerwerk hanteer ik een uurtarief van € 55,00.

Bij de correctieronde kunt u altijd nog beslissen of u bepaalde passages eruit wilt halen. Ik ga ervan uit dat in goed overleg overal een mouw aan te passen valt.